Vestinet

TROTINETI

Novi pravilnik – trotineti moraju da se registruju do juna

U saobraćaju na putu moći će da učestvuju samo laka električna vozila na kojima je postavljena nalepnica u skladu sa odredbama ovog pravilnika Svi koji poseduju laka električna vozila, u…

Read More