Vestinet

poplavljene ulice

Šta ako uđete autom u poplavljenu ulicu? Ovi koraci su ključni da se spasite!

Gotovo polovina svih smrtnih slučajeva u iznenadnim poplavama povezana je sa vozilima. U takvim situacijama treba biti jako oprezan jer na dubini od samo 30 cm vaš automobil može da…

Read More