Vestinet

KARIĆI

ALFATECH Smart Cities and Modern Technologies: Inovacije za gradove budućnosti

Prva međunarodna naučna konferencija posvećena pametnim gradovima i savremenim tehnologijama održana je 15. marta na Alfa BK Univerzitetu u Beogradu. Ovaj naučni skup sa jedinstvenim konceptom okupio je ključne kompanije…

Read More

Mladi i izbori – budućnost EU

Bogoljub J. Karić, vizionar, graditelj, filantrop i arhitekta novog svetskog ekonomskog poretka, počasni doktor nauka i gostujući predavač na mnogim međunarodnim univerzitetima, pripremio je sveobuhvatnu analizu pod nazivom „Mladi i…

Read More