Vestinet

IPARD

Više novca za seoski turizam u okviru IPARD 3 programa

Zbog velikog interesovanja za investicije u banjski, planinski i seoski turizam u Srbiji sredstva namenjena za ovaj vid investicija u okviru IPARD 3 programa su značajno uvećana. U poređenju sa…

Read More