Vestinet

Pošumljavanje i sadnja autohtonih vrsta drveća na teritoriji grada Čačka

Čačak – Projekat vredan tri miliona dinara realizuje se na teritoriji grada Čačka,

a tiče se zaštite životne sredine.

Da je zaštita životne sredine negde i prioritet grada Čačka govori upravo i činjenica da je odobren projekat vredan tri miliona dinara od Minsitarstva zaštite životne sredine za pošumljavanje 8 100 kvadratnih metara u Čačku.

„U pitanju je sadnja 200 sadnica autohtonih lišćarskihi četinarskih vrsta koje će biti posađene na šest urbanih lokacija. U fokusu je i gradsko groblje grada Čačka, pre svega, takozvani oproštajni plato, takođe, nedavno reknstruisan parking, saobraćajnice u rubnom delu groblja. Naravno, sadi se I na lokacijama koje gravitiraju prema naselju i naseljenim mestima ka Spomen parku”, rekla je Marjana Petronijević, pomoćnica gradonačelnika Čačka, za oblast zaštite životne sredine.

Ono, što je naglasila kada kaže da je zaštita životne sredine prioritet, Marjana je izjavila da je grad Čačak u poslednjih pet godina posadio više od 6 000 stabala u samom gradu.

„Samo u prošloj godini zasađeno je više od 1013 stabala. Tako da je važno reći da se zaista aktivno bavimo pošumljavanjem. Minsitarstvo za zaštitu životne sredine negde je na ovaj način prepoznalo tu našu inicijativu. Sam cilj projekta jeste da očuvamo i zaštitimo predeoni diverzitet i u ovoj 2024. godini, ali naravno, svao pošumljavanje, jeste i očuvanje kvaliteta vazduha u našem gradu”, rekla je Petronijević.

Pored ovog vezanog za pošumljavanje, još dva projekta se realizuju.

„Imamo još dva projekta koja smo dobili od početka ove kalendarske godine kada je u pitanju Ministarstvo zaštite životne sredine I sa njima uskoro krećemo u realizaciju. Veoma važan projekat jeste zamena kotlarnice u Mašinsko – saobraćajnoj školi, poslednja kotlarnica u školama u Čačku koja koristi nečiste energente, odnosno lož ulje, tako da ćemo na ovaj način preći na korišćenje kotralrnice na gas i na taj način ćemo pospešiti kvalitet vazduha u našem gradu. Takođe, neiszostavni projekat je i subvencionisanje mera za smanjenje zagađenja vazduha u gradu Čačku gde smo osmislili da i ovoga puta našom građanima pomognemo da zamene kotlove u svojim domaćinstvima ukoliko koriste drva, ugalj ili neki drugi nečisti energent, ali ovog puta pećima na pellet koji su ekološki prihvatljivi energenti. Do sada su to bili kotlovi na gas i taj Javni poziv je u toku, do 15. Maja traja, a ovaj projekat nas očekuje veoma brzo”, zaključila je pomoćnica gradonačelnika Čačka.

GZS/VESTINET

Slični članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *