Vestinet

O važnim temama u važnom trenutku: Na Alfa BK Univerzitetu održan okrugli sto pod nazivom „Znanje ili veštine“ ili „Znanje i veštine“

Beograd – U prostorijama Alfa BK Univerziteta u Beogradu, 30. maja 2024. godine, održan je okrugli sto pod nazivom „Znanje ili veštine“

ili „Znanje i veštine“. Organizatori okruglog stola bili su Naučno društvo za upravljanje organizacijama i Institut za strateške studije i razvoj „Petar Karić“. Događaj je okupio eksperte iz različitih oblasti, uključujući obrazovanje, poslovni sektor i strateški razvoj, sa ciljem da se diskutuje o ključnim pitanjima koja se odnose na budućnost zapošljavanja i neophodne kompetencije.

Osnovni cilj ovog okruglog stola bio je da se istraže i definišu potrebe poslodavaca za veštinama kao što su kreativnost, kritičko razmišljanje, rešavanje problema, kao i interpersonalne i socio-emocionalne veštine. Poseban akcenat je stavljen na važnost saradnje, koordinacije i efektivne komunikacije u savremenom radnom okruženju.
Pored profesora Alfa BK Univerziteta, u okruglom stolu učestvovali su i istaknuti stručnjaci i uvaženi gosti sa Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Univerziteta EDUCONS, Univerziteta Union – Nikola Tesla, kao i iz kompanija Telekom Srbija, Generali osiguranje, Transnafta, DualPVC i Euroaudit.

Tokom diskusije, učesnici su pokušali da pronađu odgovore na sledeća pitanja:

• Da li su uvek prepoznati adekvatni zahtevi društvenog i ekonomskog razvoja?
• Kako biste ocenili sadašnje stanje u obrazovanju?
• Kako biste ocenili proces sticanja veština?
• Šta je obavezno znanje i veština u vertikalnoj socijalnoj mobilnosti?
• Da li su svi procesi jasni u sistemu obrazovanja?
• Kako ocenjujete odnos kvaliteta obrazovanja i stečenog znanja i veština?
• Da li je digitalna tehnologija osnov kvalitetne komunikacije?
• Šta bi u postupku obrazovanja i veština trebalo i moglo da se izmeni, da se olakša (pojednostavi)?

Učesnici okruglog stola su istakli nekoliko važnih zaključaka:

• Potreba za integracijom znanja i veština u obrazovne programe je ključna za pripremu budućih generacija za tržište rada.
• Obrazovni sistem treba da se fokusira na razvoj kritičkog razmišljanja, kreativnosti i rešavanja problema, pored tradicionalnog akademskog znanja.
• Interpersonalne i socio-emocionalne veštine postaju sve važnije u savremenom radnom okruženju i treba ih uključiti u nastavne planove.
• Digitalne tehnologije mogu značajno doprineti unapređenju kvaliteta komunikacije i kolaboracije među učenicima i nastavnicima.
Na osnovu zaključaka sa okruglog stola, predloženo je nekoliko preporuka za unapređenje kvaliteta obrazovanja i razvoja veština:

• Uvođenje interdisciplinarnih programa koji kombinuju akademsko znanje sa praktičnim veštinama.
• Povećanje uloge praktične nastave i projektnih aktivnosti u obrazovnim programima.
• Stalna edukacija nastavnog kadra za korišćenje savremenih tehnologija u nastavi.
• Saradnja između obrazovnih institucija i poslodavaca kako bi se bolje razumele potrebe tržišta rada i prilagodili obrazovni programi.

Okrugli sto „Znanje ili veštine“ ili „Znanje i veštine“ pružio je platformu za značajnu diskusiju o budućnosti obrazovanja i zapošljavanja. Učešćem istaknutih stručnjaka, postignut je konsenzus o važnosti integracije znanja i veština u obrazovne sisteme kako bi se mladi ljudi bolje pripremili za izazove savremenog tržišta rada. Organizatori su izrazili zadovoljstvo rezultatima i najavili nastavak sličnih aktivnosti u budućnosti.

GZS/VESTINET

Slični članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *