Vestinet

Novi pravilnik – trotineti moraju da se registruju do juna

U saobraćaju na putu moći će da učestvuju samo laka električna vozila na kojima je postavljena nalepnica

u skladu sa odredbama ovog pravilnika

Svi koji poseduju laka električna vozila, u koja spadaju trotineti i bicikli, moći će od 5. aprila da traže nalepnicu za registraciju, objavljeno je u Službenom glasniku.

Kako se navodi u uredbi, samo vozila sa ovom nalepnicom će moći da učestvuju u saobraćaju. Kao rok je naveden 15. jun.

„Nakon 15. juna 2024. godine, u saobraćaju na putu mogu učestvovati samo laka električna vozila na kojima je postavljena nalepnica u skladu sa odredbama ovog pravilnika”, navedeno je u Pravilniku.

U pravilniku o načinu izdavanja, vođenja evidencija, izgledu i načinu postavljanja nalepnice za laka električna vozila objavljeno je detaljno uputstvo, kao i izgled nalepnice.

Šta je potrebno od podataka i ličnih dokumenata

U zahtevu za izdavanje nalepnice treba navesti lične podatke (ime i prezime, JMBG, datum rođenja, mesto rođenja), podatke o prebivalištu (mesto, poštanski broj, ulica i kućni broj, telefon, e-mail), kao i podatke o lakom električnom vozilu (marka, trajna nominalna snaga elektromotora, najveća konstruktivna brzina, masa praznog vozila).

Uz zahtev se mora dostaviti i tehnička dokumentacija za lako električno vozilo, iz koje se može utvrditi marka vozila, trajna nominalna snaga elektromotora, najveća konstruktivna brzina i masa praznog vozila.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

VESTINET/Telegraf

Slični članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *