Vestinet

LU Zlatibor Čajetina: Od monitoringa četiri medveda do uspešnog sprovođenja projekta reinprodukcije naseljavanja jelenske divljači

foto vestinet

Projekat reinprodukcije naseljavanja jelenske divljači  koje sprovodi LU Zlatibor iz Čajetine u saradnji sa resornim Ministarstvom traje četiri godine . Jedinke se puštaju u prihvatilište na 18 hektara, prilagođavaju uslovima sve do telenja, a zatim se puštaju u prirodu.  Pored ovog izuzetno važnog projekta , udruženje sprovodi i monitoring medveda čija je brojnost u porastu.

Lovačko udruženje Zlatibor Čajetina broji 420 članova i gazduje sa 55 hiljada lovne površine. Sve aktivnosti podređene su članstvu koje je uključeno u projekte reinprodukcije, odnosno naseljavanja jelena, prihranu divljači i monitoring medveda.
„ Projekat reinprodukcije naseljavanja jelenske divljači traje četiri godine i radi se u saradnji sa Ministarstvom koje donira i dovozi jedinke u prihvatilište na 18 hektara. Tu se prilagođavaju uslovima sve do telenja kada se pustaju u prirodu , kaže Mile Pantović, predsednik LU Zlatibor Čajetina i dodaje da se jedinke i nakon puštanja u prirodu i dalje prate i hrane.

foto VestiNet

Pantović dodaje da su medvedi su u ekspanziji i da ih trenutno na području kojem gazduje ovo udruženje, ima četiri obeležena.
„ Četiri medveda se prate preko GPS, a ima i prolaznih, koji prelaze od Tare ka Prijepolju i tu se nikada ne može reći o kojoj brojki se radi“, dodaje Pantović.
Zbog povećanog broja predatora, pre svega šakala i lisica, članstvu ovog lovačkog udruženja odoborene su nagrade za odstrel.
„Kada je reč o predatorima,ranijih godina nije bilo lisica šakala kao danas, tako da smo članstvu odobrili nagrade za odstrel, lovimo na toplim čekama i u organizovanom lovu sa psima gonićima, a nagrade su u vidu smanjenja novčanog iznosa članarine, kaže Mile Pantović i podseća da skoro na nivou čitave godine traje lov na šakale i lisice.
Zbog povećanog broja predatora, pre svega šakala i lisica, članstvu ovog lovačkog udruženja odoborene su nagrade za odstrel „Koliko lovci iz LU Zlatibor Čajetina rade u službi prirode najbolje svedoči podatak da iznesu preko 30 tona zrnaste hrane, od četiri do pet tona soli kao i ostala hraniva što dokazuje da lovci itekako brinu o svakoj jedinci u prirodi“, kaže Pantović.

foto VestiNet


Lovci tradicionalno vole druženja ,ali su ta prijateljstva itekako popločana zajedničkom borbom za očuvanje prirode i zaštitu divljih životinja. Lovačko udruženje Zlatibor Čajetina zbratimljeno je sa lovcima iz Republike Srpske i Vojvodine , koji će i ove sezone učestovati u grupnom lovu na divlje svinje i predatore.

Četiri jedinke medveda na teritoriji koje pokriva ovo lovačko udruženje se prate ,a broj ovih duvljih životinja koje su zaštićena vrsta u Srbiji je u porastu.


Usled povećanog broja predatora, pre svega lisica i šakala, članstvu ovog udruženja koje broji 420 lovaca odobrene su nagrade za odstrel u visu smanjena novčanog iznosa članarine.
LU Zlatibor Čajetina uspešno sprovelo projekte reinprodukcije jelenske divljaci

VestiNet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *