Vestinet

ALFATECH: Stvaranje budućnosti u pametnim gradovima

Na Alfa BK Univerzitetu u Beogradu 15. marta održana je prva međunarodna naučna konferencija posvećena pametnim gradovima

i savremenim tehnologijama. Ovaj skup nije bio samo obična konferencija – predstavljao je značajan susret u eri modernih tehnologija, okupljajući vodeće kompanije i univerzitete radi razmene najnovijih naučnih dostignuća i tehnoloških inovacija.
Konferenciju ALFATECH organizovali su Fakultet za informacione tehnologije i Fakultet za matematiku i računarske nauke Alfa BK Univerziteta, pod vođstvom dekana Fakulteta za informacione tehnologije prof. dr Milana Gligorijevića. Ovaj skup okupio je ne samo istaknute naučnike i stručnjake, već i predstavnike lokalnih samouprava, predstavnike srednjih škola, kao i predstavnike ministarstava i državnih institucija.

Poseban naglasak stavljen je na uspostavljanje saradnje između privrede i obrazovnih institucija kako bi se osiguralo da obrazovni sistem proizvodi kvalifikovane kadrove koji su potrebni za rad u savremenim kompanijama. Panel diskusija pod nazivom “Privreda i univerziteti – potreba za kadrovima” omogućila je učesnicima da razmotre kako obrazovne institucije mogu bolje odgovoriti na potrebe privrede, ali i kako privredni sektor može podržati obrazovanje i obuku buduće radne snage.
Kompanije Huawei, Machina, Informatika, Saga i Telegroup izložile su svoje najnovije tehnološke proizvode i rešenja, dok su najveći univerziteti u zemlji aktivno učestvovali u diskusijama i panelima. Teme su bile raznovrsne – od primene senzora i pametnih uređaja za optimizaciju urbanih sistema, do strategija zaštite od sajber napada i upotrebe veštačke inteligencije za prevenciju incidenata.

Od predstavnika kompanije Huawei na konferenciji se moglo čuti da je u toku peta tehnološka revolucija I da se sa koncepta pametnih gradova prelazi na koncept inteligentnih gradova, sa krajnjim ciljem – mudrih gradova. Ovo su najnovija dostignuća jedne od najprestižnijih svetskih kompanija i učesnici konferencije su bili oduševljeni sa ovim podacima.
Predstavnici novosadske kompanije Informatika predstavili su svoje korisničke aplikacije koje su razvijali za olakšavanje administrativnih poslova grada, ali i koncept pametne zelene energetske efikasnosti zgrada.

Kompanija Telegroup predstavila je svoja rešenja za nekoliko projekata pametnih gradova koje su izveli u proteklom periodu. Projekti su se ticali različitih aspekata bezbednosti, prepoznavanje lica, upotrebe bezbednosnih kamera, prepoznavanje tablica na vozilima, ali I korišćenja pametnih tehnologija za praćenje i kontrolu defekta na vodovodnim instalacijama. Kompanija Telegroup je posebno istakla projekat Agrilife – to je pametna tehnologija koja pomaže poljoprivrednicima da prate useve i zasade i da na vreme primenjuju određene agrotehničke mere.

Predstavnici kompanije Saga su prezentovali svoje projekte koji se tiču administracije grada i koji olakšavaju mnogo procesa za građane, a takođe su nas upoznali i sa njihovim četbotom koji su nazvali MIA – digitalna asistentkinja, i koji se već koristi u nekoliko gradova u Srbiji.

Konferencija nije samo predstavila najnovija dostignuća u oblasti pametnih gradova, već je i postavila osnovu za buduću saradnju između akademske zajednice, privrede i državnih institucija. Alfa BK Univerzitet je potpisao ugovor o međusobnoj saradnji sa svim kompanijama koje su bile deo konferencije. ALFATECH je takođe dao doprinos razvoju obrazovnih programa koji će odgovoriti na potrebe savremenog tržišta rada i doprineti ekonomskom napretku zemlje.

Ova konferencija je samo početak niza događaja koji će istražiti tehnološke inovacije i njihov uticaj na budućnost urbanih sredina i predstavlja ključan korak ka stvaranju pametnih gradova koji će biti održivi, inovativni i inkluzivni za sve građane.

Slični članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *